Kontakt

e-mail: redakcja@radiogol.pl

RadioGol.pl jest częścią:
Media Mine Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 6/83
00-550 Warszawa

KRS: 0000357700
NIP:
527-262-83-24
REGON:
142433536
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5,000 PLN